پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  کتابخانه های اسناد

Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  1 2 سال قبل
آمار و اطلاعات آمار و اطلاعات    230 12 ماه قبل
اسناد اسناد  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  25 12 ماه قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  با اضافه کردن يک سند به کتابخانه اسناد آن را با اعضای تيم به اشتراک بگذاريد.  0 6 سال قبل
الگوهای فرم الگوهای فرم  این کتابخانه حاوی الگوهای فرم پذیرفته شده توسط مدیر است که در این مجموعه سایت فعال شده اند.  0 6 سال قبل
اهداف و سياست هاي كلان بخش حمل و نقل جاده اي در برنامه پنچم توسعه اهداف و سياست هاي كلان بخش حمل و نقل جاده اي در برنامه پنچم توسعه    1 6 سال قبل
تصاویر تصاویر  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  3 12 ماه قبل
دارایی های سایت دارایی های سایت   از این کتابخانه برای ذخیره فایل هایی که در صفحات این سایت وارد شده اند استفاده کنید، مانند تصاویر در صفحات ویکی.  32 4 هفته قبل
سالنامه ها سالنامه ها    0 6 سال قبل
صفحات صفحات  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  55 4 هفته قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این کتابخانه برای ایجاد و ذخیره صفحات در این سایت استفاده کنید.  4 6 سال قبل
قوانین و مقررات قوانین و مقررات    98 2 سال قبل
مناسب سازی کردن گزارش ها مناسب سازی کردن گزارش ها  این کتابخانه سند الگوهایی برای ایجاد گزارش های سفارشی تحلیلی وب برای این مجموعه سایت دارد.  0 6 سال قبل
مناقصه و مزایده مناقصه و مزایده    1 3 سال قبل
کتابخانه الترونیک کتابخانه الترونیک    1 2 سال قبل