پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 سامانه پیام کوتاه

 
براي ارسال نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود به دفتر روابط‌ عمومي سازمان مي‌توانيد پيام مورد نظر را به شماره  5000163727  ارسال فرماييد.

مسافران محترم بخش حمل و نقل عمومي جاده‌اي مي‌توانند براي ارسال نظرات، پيشنهادات و انتقادات و شکایات خود را به شماره سامانه پیامکی 3000143 ارسال نمایند.