پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 اسناد

 
  
  
  
  
pishkhandafater.pdf
  
1397/01/15 10:50 ق.ظkordestaan
refahee.pdf
  
1397/01/14 01:40 ب.ظkordestaan
ابلاغ دستورالعمل شهري و روستايي.pdf
  
1393/12/25 02:43 ب.ظSystem Account
ابلاغ دستورالعمل صدور، تمديد، تعويض و لغو برگ فعاليت (كارت هوشمند) رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر برون شهري و روستايي.pdf
  
1393/12/25 12:59 ب.ظSystem Account
اضافه تناژ.jpg
  
1397/01/06 08:53 ق.ظkordestaan
بین الملل مسافر-شهریور98.xls
  
1398/07/09 09:22 ق.ظkordestaan
بین المللی کالا-شهریور98.xls
  
1398/07/09 09:24 ق.ظkordestaan
پایانه مسافربری استان کردستان.pdf
  
1397/01/06 08:20 ق.ظkordestaan
خدمات و زیر خدمات .xls
  
1397/01/15 07:30 ق.ظkordestaan
داخلی مسافر-شهریور98.xls
  
1398/07/09 09:26 ق.ظkordestaan
داخلی کالا-شهریور98.xls
  
1398/07/09 09:29 ق.ظkordestaan
دستورالعمل اجرايي جايگزيني كارت هوشمند.pdf
  
1393/12/25 01:01 ب.ظSystem Account
دفاتر پیشخوان.pdf
  
1397/01/15 10:47 ق.ظkordestaan
شرابط و نحوه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی.jpg
  
1397/01/06 08:53 ق.ظkordestaan
فروش و واگذاری غرف موجود در پایانه های باری در استان .jpg
  
1397/01/06 08:53 ق.ظkordestaan
مجتمع خدمات رفاهی های  استان کردستان.pdf
  
1397/01/06 08:18 ق.ظkordestaan
مراحل اخذ موافقت اصولی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهیی محورهای استان .jpg
  
1397/01/06 08:53 ق.ظkordestaan
مراحل برگزاری آزمون حمل و نقل بین المللی.jpg
  
1397/01/06 08:53 ق.ظkordestaan
مراحل تمدید پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل داخلی مسافر.jpg
  
1397/01/06 08:53 ق.ظkordestaan
مراحل رسیدگی به تخفات رانندگان فاقد بارنامه .jpg
  
1397/01/06 08:54 ق.ظkordestaan
مراحل صدور اجاره نامه (خمل محصولات فوق سنگین).jpg
  
1397/01/06 08:54 ق.ظkordestaan
مراحل صدور بارنامه .jpg
  
1397/01/06 08:54 ق.ظkordestaan
مراحل صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی.jpg
  
1397/01/06 08:54 ق.ظkordestaan
مراکز معاینه فنی.pdf
  
1393/10/14 04:49 ب.ظSystem Account
مزاحل دریافت کارت هوشمند ناوگان بار و مسافر.jpg
  
1397/01/06 08:54 ق.ظkordestaan