پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 نمایشگر تصویر

 
 

 سیمای حمل و نقل استان

 
استان كردستان از جمله استانهاي غربي كشور است كه بـا مساحتي معادل 28203 كيلومتر مربع در مجاورت خاك عراق بين مدار 34 درجه و 44 دقيقه تا 36 درجه و 30 دقيقه عرض شمالي و مدار 45 درجه و 31 دقيقه تـا 48 درجه و 1 دقيقه طول شرقي از نصف‌النهار گرينويچ قرارگرفته‌است.
اين استـان از شمال به آذربايجان غربي و قسمتي از استان زنجان ، از جنوب به استـان كرمانشاه ، از شرق به استان همدان و قسمت ديگري ازاستان زنجان و از غرب به كشور عراق محدود است.بر اساس آمارگيري نفوس و مسكن در سال 1375 جمعيت استان بالغ بر 1347374 نفر گزارش شده‌است كه از اين تعداد 641659 نفر ساكنمناطق روستايي و بقيه ساكن شهرها ميباشند. ميزان درصد شهرنشيني و روستايي به ترتيب برابر 52/4 و 47/6 بوده است. استان كردستان داراي 12 شهر ، 21 بخش ، 78 دهستان ، 1762 آبادي مسكوني و 102 آبادي خالي از سكنه مي‌باشد.
حمل و نقل كالا :

وضعيت پايانه بار : تعداد 1 پايانه بار   در شهر سنندج  ،  و 1 پايانه سيمان در شهرستان بيجار وجود دارد .

وضعيت شركتهاي حمل و نقل : تعداد 70 شركت و موسسه حمل و نقل كالا در اين استان وجود دارد .

تعداد ناوگان بار طبق آمار ثبتي كارت هوشمند 5608 دستگاه مي باشد .

تعداد رانندگان بار طبق آمار ثبتي كارت هوشمند 1123 دستگاه مي باشد


حمل و نقل مسافر :

پايانه مسافر : تعداد 12 پايانه مسافر در شهرستانهاي سنندج  2 ، مريوان 1 ، بيجار2 ، قروه 2، دهگلان1 ، ديواندره2 ، كامياران  1و سقز1 در  اين استان وجود دارد .

شركتهاي حمل و نقل مسافر : تعداد 26شركت وموسسه اتوبوسراني و تعداد 12شركت و موسسه ميني بوسراني  و تعدا د سواري 18 شركت در اين استان وجود دارد . شايان ذكر با موسسات و نمايندگي شعبه  در استان 67 شركت و موسسه وجود دارد

تعداد ناوگان مسافري طبق آمار ثبتي كارت هوشمند 1937دستگاه مي باشد .

تعداد رانندگان مسافر طبق آمار ثبتي كارت هوشمند 4068 دستگاه مي باشد


ايمني و ترافيك :

پليس راه : تعداد 8 پليس راه و 1 فرارگاه پليس راه در اين استان وجود دارد كه محل استقرار آنها بشرح ذيل مي باشد :

1-
پاسگاه پليس راه     سنندج - همدان

2-
پاسگاه پليس راه      وينسار

3 -
پاسگاه پليس راه    سنندج – كرمانشاه  

4 -
پاسگاه پليس راه    مريوان – سنندج

5 -
پاسگاه پليس راه     دو راهي ديواندره

6 -
پاسگاه پليس راه     سقز - ديواندره

7 -
قرارگاه پليس راه    بيجار – سنندج

8- پليس راه           بانه – سقز (سبد لو)

قرار گاه پليس راه استان    سنندج

 

 

 

 

                                                         ليست مراكز معاينه فني استان كردستان

رديف

نام مركز

نام مدير

تلفن

آدرس مركز

1

ايده آل سقز

ايرج گوهر نژاد

09143414913

محور سقز بوكان ،كيلومتر 6 ،سمت چپ ،روبروي شهرك صنعتي

2

بدره قروه

محمد مهدي عراقي

09183709692

محور قروه سنندج ، كيلومتر 2 سمت راست تلفن مركز 35225650

3

بهارستان

حسن فرجي

09186643006

محور سنندج ديواندره ، كيلومتر 54 سمت چپ

4

صاحب

محمد قرباني

09183720913

محور سقز سنندج كيلومتر 14 سمت راست

5

صنعت سنجش

محسن عنبري

09188710059

محور سنندج كرمانشاه ، سمت چپ داخل پايانه بار سنندج

 
 

آمار وضعیت مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان کردستان

مجتمعهاي خدماتي رفاهي فعال

رديف

نام مجتمع خدماتي رفاهي

آدرس

تلفن

1

مجتمع خدماتي رفاهي آسايش( شیخ احمدی )

محور سنندج ـ ديواندره كيلومتر 50 سمت چپ

09183710615

2

مجتمع خدماتي رفاهي اختر كاوان

محور مريوان ـ سنندج كيلومتر 15 سمت راست

09183750377

3

مجتمع خدماتي رفاهي چهل چشمه ( سبحانی )

محور ديواندره ـ سقز كيلومتر 20سمت راست

09189837502

4

مجتمع خدماتي رفاهي تعاونی 1025 ( امجدی )

محور قروه ـ همدان  كيلومتر 15 سمت چپ

08725223578

5

مجتمع خدماتي رفاهي شاهو ( صادقی )

محور سنندج ـ كامياران كيلومتر 36 سمت چپ

09183720345

6

مجتمع خدماتي رفاهي كهنه پوشي

محور مريوان ـ باشماق كيلومتر 17 سمت چپ

09181719341

7

مجتمع خدماتي رفاهي هورام (  صادقی )

محور دزلي ـ  اورامان كيلومتر 26 سمت راست

09188720823

8

مجتمع خدماتي رفاهي قادر پور

محور بانه ـ مريوان كيلومتر 10سمت راست

09185183713

9

مجتمع خدماتي رفاهي حسيني

محوربيجارـ زنجان كيلومتر18سمت چپ

09121441026

10

مجتمع خدماتي رفاهي  کامیار (فلاحي)

محورشويشه ـ سنندج كيلومتر3سمت چپ

09182483217

11

مجتمع خدماتي رفاهي ضيايي

محورديواندره ـ سنندج كيلومتر 7سمت راست

09189992140

 


3333333333.png