پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیراهبرد اساسي حراست بايد اعتماد‌سازي عمومي و سازماني باشد

تاریخ انتشار: 1399/05/14

راهبرد اساسي حراست بايد اعتماد‌سازي عمومي و سازماني باشد


1399/05/14

​معاون وزير راه و شهرسازي در نشست مجازي هم‌انديشي حراست دفتر مركزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و ادارات كل اين سازمان بر ضرورت توجه به چالش‌ها و رفع آن همچنين اقدامات پيشگيرانه براي كاهش هزينه‌هاي سازماني و اجتماعي تأكيد كرد.

 

به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، عبدالهاشم حسن‌نيا معاون وزير راه و شهرسازي اين سازمان در نشست مجازی هم‌انديشي تبیین سياست‌هاي دفتر مركزي حراست اين سازمان و مديران حراست ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و مديران سازمان حراست كل كشور برگزار شد با تأكيد بر اقدامات پيشگيرانه حراست گفت.

در شرايط حاضر باتوجه به چالش‌هاي موجود و فرارو يكي از وظايف كليدي حراست، تمركز بر شناسايي چالش‌هاي سازماني و انجام اقدامات پيشگيرانه و به تبع آن اعتمادسازي است.

وي افزود: يكي از دغدغه‌هاي اصلي سازمان و متوليان حمل و نقل، بهبود معيشت و ملزومات كاري رانندگان از قبيل بيمه تكميلي و پيگيري مواردي است كه در  حيطه سازمان نيست و توسط دستگاه‌هاي ديگر قابل انجام است. اما به لحاظ اينكه در فرآيند كار شاغلان حمل و نقل و سياست‌هاي سازمان تبعات منفي دارد، بنابراين عمدتاً تبعات به سمت حراست‌ها خواهد بود و لازم است كه با تدبير موارد يادشده و مشابه را مديريت كنند.

حسن‌نيا تصريح كرد:

يكي از مواردي كه براي اغلب سازمان‌ها چالش برانگيز مي‌باشد، عدم پرداخت حقوق بموقع پيمانكاراني هست كه با تلاش و زحمات شبانه‌روزي يك پروژه را به سرانجام مي‌رسانند و به عنوان ابواب جمعي سازمان محسوب مي‌شوند، اما مشاهده مي‌شود كه به علت طولاني بودن فرآيند پرداخت، بخش عمده‌اي از وقت آنها صرف گرفتن مطالبات مي‌شود و مجموعه تحت امر اين پيمانكاران نيز به علت مشكلات معيشتي به سازمان مراجعه مي‌كنند بنابراين حراست‌ها بايد اين موارد را با دقت بررسي و پيگيري كنند تا موضوع به مرحله چالش جدي سازماني و كشوري تبديل نشود.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با اشاره به نقش مهم و نظارتي حراست،  بر ضرورت نظارت بر قراردادها تأكيد كرد و اظهار داشت: بدون ترديد سلامت پروژه‌ها در گرو نظارت دقيق بر قراردادهايي است كه حراست‌ها در سلامت پروژه‌ها و كاهش چالش‌هاي اجرايي پروژه‌ها، بايد پيشگيري كنند بنابراين اقدامات هوشمندانه و هوشيارانه حراست‌ها در زمينه قرارداد پروژه مورد انتظار است.

براساس اين گزارش محمدحسين ياري مديركل دفتر مركزي حراست سازمان نيز در اين نشست با تبيين سياست‌هاي كاربردي در حوزه حراست‌هاي سازمان گفت:

شناخت مشكلات برون سازماني بايد جزو مطالبات سازمان باشد تا بتوانيم از دستگاه‌هاي مرتبط مطالبه‌گري كنيم و زمينه آرامش و فعاليت توأم با اعتماد مجموعه را فراهم كنيم بنابراين مسأله‌شناسي و شناخت مشكلات كليدي و ارايه راهكارهاي لازم متناسب با نوع چالش، از وظايف راهبردهاي حراست است.

وي ضمن تأكيد بر دسته‌بندي و اولويت‌بندي چالش‌ها و پيگيري براي رفع آن، از فضاي مجازي به عنوان بستر گزنده و در حين حال سازنده ياد كرد و خاطرنشان كرد.

امروز اغلب مطالبات بخش حمل و نقل در فضاي مجازي مطرح مي‌شود بنابراين براي مديريت بهينه فضاي مجازي در حوزه كاري سازمان دائم اين فضا توسط حراست‌ها بايد پايش و رصد شود و متناسب با سياست‌هاي سازمان، پاسخگويي از مجاري ذي‌ربط سازمان انجام شود.

براساس اين گزارش در نشست يادشده نمايندگان مناطق پنجگانه حراست‌هاي اداره‌كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استانها نيز به نمايندگي از حراست ساير ادارات كل، مهمترين مشكلات، پيشنهادها و راهكارهاي عملياتي در حوزه حراست‌ها همچنين انتظارات لازم را مطرح كردند و خواستار توجه بيشتر و همراهي مجموعه سازمان با حراست‌هاي استانها شدند.​مشخصات:
نظرات: *