پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه هماهنگی انتقال اعتبارات و پروژه های راه روستایی

تاریخ انتشار: 1398/06/25

​جلسه هماهنگی انتقال اعتبارات و پروژه های راه روستایی به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای با حضور مدیران کل و معاونین و روسای ادارات کل راه شهر سازی و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و حضور مدیر کل و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   در محل سازمان مدیریت تشکیل شد.مشخصات:
نظرات: *